20 november 2020

Hogere salarissen bij doktersassistentes?

Door admin

De NVDA had gehoopt dat de schaal (en daarmee met salaris) van doktersassistentes opgehoogd zou worden. Dit omdat, de taken van een doktersassistent uitgebreider zijn geworden. Ze hebben nu bijvoorbeeld een grotere verantwoordelijkheid door een uitbreiding in medisch technische handelingen. Hier past een passende toename aan loon bij volgens de NVDA.

Om verhoging van het loon te realiseren, is er een functiewaarderingsonderzoek gehouden. In dit onderzoek gaan ze onderzoeken, of de huidige schaal nog wel passend is voor de werkzaamheden. De hoogste schaal is nu schaal 6, dit is voor doktersassistentes met een leidinggevende of coördinerende rol. NVDA is van mening dat elke doktersassistente in schaal 6 behoort. Doktersassistentes hebben namelijk een erg belangrijk beroep en er wordt steeds meer van ze gevraagd, voor de NVDA een logische reden om hun schaling op te hogen.

Echter blijkt dat niet iedereen er zo over denkt. Zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek, net als het onderzoek bij de triagisten,  dat de doktersassistentes wel wat zwaarder werk hebben gekregen, maar niet tot een hogere schaling behoren. Doktersassistente blijven in schaal 4 en 5 ingeschaald. Hierom vindt NVDA dat er structureel meer geld voor salarissen moet komen.

Een schrale troost is dat de cao-onderhandelingen in 2019 goed zijn verlopen en sinds vorig jaar april de salarissen met 6 procent zijn gestegen. Naast dit succes, gaat de NVDA dit jaar weer proberen om naast verhoging van de lonen, andere zaken zoals erkenning van het beroep te realiseren.

Spreekuurondersteuners zijn er nog te weinig om hier echt een onderzoek over te houden, dit zal in de toekomst hoogst waarschijnlijk wel plaatsvinden.