16 november 2020

Stagediscriminatie

Door admin

Voor studenten van het MBO met een niet-westerse etnische achtergrond is het lastiger om een stage te vinden. Op de stageplekken zelf komt discriminatie vaak ook veel voor. Er is een campagne begonnen door het Ministerie van Onderwijs tegen stagediscriminatie. Deze campagne heet #KIESMIJ. Op de site hiervan delen enkele studenten hun ervaringen en kunnen scholen en bedrijven terecht voor tips voor het voorkomen van discriminatie. De Sociaal Economische Raad stelt dat één op drie studenten die een niet-westerse achtergrond hebben, vaker moeten solliciteren. Bij studenten die wel een westerse achtergrond hebben bleek dit maar één op zeven te zijn.

Stagediscriminatie is een hardnekkig probleem, stelt het Ministerie van Onderwijs. Daarom is er op de site van de #KIESMIJ campagne dus informatie te vinden om deze discriminatie te voorkomen. Deze informatie is zowel voor studenten, als voor stagebedrijven en scholen. Voorheen is er een Meldpunt Stagediscriminatie opgericht. Een woordvoerder stelt dat een bedrijf gestraft wordt wanneer deze aantoonbaar discrimineert. De erkenning van het bedrijf als leerwerkbedrijf wordt dan ingetrokken.

Echter is discriminatie heel moeilijk te bewijzen. Studenten zien meer oplossingen in het juist stimuleren van stagebedrijven die het wel goed doen. Op school zelf wordt er ook niet veel aandacht besteed aan dit probleem. Wanneer de student dit aankaart, wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de student, terwijl het probleem helemaal niet bij deze ligt.

Bron: RLT