13 november 2020

Lage sociaaleconomische positie heeft invloed op hoe vaak je huisartsenpost bezoekt

Door admin

Tessa Jansen, Nivel onderzoeker, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en heeft hier een proefschrift geschreven. Dit proefschrift gaat over of een hoge/lage sociaaleconomische positie invloed heeft op hoe vaak je naar de huisartsenpost bezoekt. Een huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een lage sociaaleconomische positie vaker behoefte hebben om een bezoekje te plegen aan de huisartsenpost dan dat mensen met een hoge sociaaleconomische positie dit doen.

Uit dit onderzoek blijkt, dat hoe lager je inkomen of opleiding, hoe vaker je bezoek brengt aan de huisartsenpost. Tussen de laagste en de hoogste sociaaleconomische posities, was het verschil in behoefte aan de huisartsenpost wel liefst 2 keer zo groot. Dit is natuurlijk een aanzienlijk verschil.

Als verklaring van dit verschil werd aangegeven dat mensen met een lagere sociaaleconomische positie, vaak ook minder gezond leven. Dit kan bijvoorbeeld komen door minder geld voor goed en gevarieerd eten of sportclubs.
Een andere redenen waarom mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaker naar de huisartsenpost gaan, is omdat wanneer zij een complexere zorgvraag hebben, zij niet weten waar ze terecht kunnen, dus kloppen ze dan vaak bij de huisartsenpost aan.

Iets wat moeilijker te verklaren is, is waarom mensen met een chronische ziekte gemiddeld vaker naar de huisartsenpost gaan. Deze reden is nog niet geheel duidelijk. Een chronische ziekte ligt namelijk vaak niet in verband met andere kwaaltjes of (ernstige) aandoeningen. Wat hier precies de reden of het verband van is, blijkt niet uit dit artikel en wordt nog open gelaten. Of dit nog verder onderzocht wordt is ook onduidelijk.