29 september 2020

Over vijf jaar werkloosheid weer op pijl

Door admin

De crisis die corona met zich mee bracht zorgt voor blijvende schade aan de economie van Nederland. Zelfs als het virus binnenkort mogelijk helemaal onder controle zou zijn. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert dat het zeker vijf jaar zal duren voordat de werkloosheid weer op pijl zal zijn. Ze spreken van een flinke tik voor de Nederlandse economie op korte termijn en er wordt verwacht dat de productiviteit langdurig lager zal uitvallen. De reden hiervan is dat bedrijven minder investeren en vernieuwen in deze tijd.

De komende tijd zal de werkloosheid nog flink oplopen. Daarbij verwacht het CPB dat wanneer de werklozen weer een baan vinden, dat ze dan minder zullen verdienen dan voor de coronacrisis. Daar komt bij dat laagopgeleiden een groter risico lopen om hun werk te verliezen. Dit komt doordat zij vaker een flexibel contract hebben. Daarbij is hun werk vaak minder geschikt voor het thuiswerken. Veel bedrijven kiezen er toch voor om hun flexibele schil tijdens de coronacrisis weer gedeeltelijk op te bouwen, om onder meer de continuïteit te behouden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van payroll, waar onder meer juridische en administratieve lasten worden overgenomen. De werkgever zorgt daarbij wel zelf voor de werving en selectie van werknemers.

Ook kunnen langdurige gezondheidsproblemen een rol spelen als gevolg van een coronabesmetting. Hierdoor kan de arbeidsproductiviteit van de herstelde coronapatiënten lager komen te liggen in de komende jaren. Daar komt bij dat het arbeidsaanbod de komende jaren lager kan zijn doordat studenten later afstuderen of nog een extra vervolgstudie gaan doen bij gebrek aan vacatures.